Musikkfondene

Tildelinger fra Komponistenes vederlagsfond er klare

25 / 10 / 2019

Søknader innkommet til fristen i september 2019 er nå ferdig behandlet.

Alle skal nå ha mottatt svarbrev til den e-postadressen som er registrert på bruker.

Liste over tildelinger ligger her