Musikkfondene

Det norske komponistfond

Kan bestiller søke til et prosjekt med flere komponister?

Ja. Bestillere som skal søke til prosjekter med flere komponister, må legge inn en søknad for hver komponist. Styret behandler hver søknad individuelt.

 

Hvor mye honorar skal jeg søke når det skal skrives ti låter?

Anbefalt sats for låter er kroner 10 000,- per låt på inntil 6 minutter.

Dette gjelder kortere verk i sjangere som viser, jazz, pop/rock, country, salmer og lignende. De musikalske elementene har en repeterende form og grunnstrukturen består av en besifret melodi (vers/refreng). Verket kan også ha innslag av improvisasjon.

Dette i henhold til  veiledende satser for komponisthonorar.

Ti låter gir en søknadssum på kroner 100 000,-.

 

Kan bestiller være utenlandsk?

Ja.

 

Kan komponisten være utenlandsk?

Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

 

Hvor lenge er søknadskjemaet tilgjengelig?

Til klokken 12:59 den dagen det er søknadsfrist er skjemaet tilgjengelig.

 

Når får vi svar på søknaden?

Er din søknad sendt inn til fristen i mars, får du svar innen 30.4.

Er din søknad sendt inn til fristen i oktober, får du svar innen 30.11.

 

Når får komponisten pengene?

Komponisten får første halvdel av bevilget honorar når fondet har mottatt utfylt og signert akseptskjema. Dette forutsetter at komponisten har levert tidligere bevilgede verk fra fondet.

Komponisten får siste halvdel av bevilget honorar når fondet har mottatt rapportskjema fra bestiller. Rapportskjemaet bekrefter at bestiller har fått det nye musikkverket/låtene fra komponisten/låtskriveren.

Er bevilget komponisthonorar under kroner 20 000,- utbetales dette i sin helhet først etter at verket er skrevet, og fondet mottar rapportskjemaet fra bestiller.

Pengene blir overført i løpet av en til to uker etter at vi har mottatt skjema.

 

Hva skal vi gjøre når verket er ferdig komponert?

Komponisten/låtskriver skal levere ferdig skrevet verk/låter direkte til bestiller. Bestiller skal så sende inn rapportskjema til fondet som bekrefter at denne har mottatt ferdig skrevet verk fra komponisten. Vi vil da utbetale siste halvdel direkte til komponisten/låtskriveren, og registrere tildelingen som rapportert og fullført.

 

Skatt?

Utbetalt honorar er å anse som skattepliktig næringsinntekt for komponisten/låtskriveren. Vi innrapporterer til skatteetaten for det året stipendet blir utbetalt, og i normale tilfeller vil beløpet komme med i den forhåndsutfylte selvangivelsen til komponisten. Dersom den ikke kommer med, må komponisten selv føre det opp som næringsinntekt.