Musikkfondene

Det norske komponistfond

Kan bestiller søke til et prosjekt med flere komponister?

Ja. En bestiller kan legge inn flere søknader. Bestillere som skal søke til prosjekter med flere komponister, må legge inn en søknad for hver komponist. Styret behandler hver søknad individuelt.

 

Kan bestiller være utenlandsk?

Ja. Det er mulig å søke om bestillingsverk hvor bestiller er utenlandsk.

 

Hvor lenge er søknadskjemaet tilgjengelig?

De elektroniske skjemaene er tilgjengelig frem til klokken 13:00 den dagen det er søknadsfrist.

 

Når får vi svar på søknaden?

Vi har som målsetning å ha to måneders behandlingstid på søknader til de fond vi administrerer. For søknadsfristen i mars er vår målsetning å sende ut svarbrev innen 30.4. For søknadsfristen i oktober er vår målsetning å sende ut svarbrev innen 30.11.

Svarbrev på søknaden blir sendt til den e-postadresse som er registrert på søker/den som fremmet søknaden. Ved en bevilgning vil det sammen med e-posten bli sendt et bevilgningsbrev som inkluderer akseptskjema og rapportskjema.

 

Når får komponisten pengene?

Første halvdel av bevilget honorar betales direkte til komponisten når fondet har mottatt utfylt og signert akseptskjema. Dette forutsetter at komponisten ikke er registrert med uleverte verk i fondet. Siste halvdel av bevilget hononorar betales direkte til komponisten når fondet har mottatt rapportskjema fra bestiller som bekrefter at denne har fått overlevert det nye bestillingsverket fra komponisten.

Der bevilget komponisthonorar er på under kroner 20 000,- utbetales dette i sin helhet først etter at verket er skrevet, og fondet mottar rapportskjemaet fra bestiller.

Pengene blir overført i løpet av en til to uker etter at vi har mottatt skjema.

 

Hva skal vi gjøre når verket er ferdig komponert?

Komponisten skal levere ferdig skrevet verk direkte til bestiller. Bestiller skal returnere fondets rapportskjema, etter at denne har mottatt ferdig skrevet verk fra komponisten. Administrasjonen vil da utbetale siste halvdel direkte til komponisten, og så registrere tildelingen som rapportert og fullført.