Musikkfondene

Det norske komponistfond

Neste søknadsfrist: 2. mars 2018 kl. 13:00.

 

Komponisten kan nå søke

Komponisten/låtskriveren kan nå selv søke støtte fra fondet. I søknaden må en dokumentere at det er en bestiller av musikkverket som det søkes støtte til. Dette er en liten, men viktig endring i hvem som kan søke støtte fra fondet. Endringen trer i kraft høsten 2017.

 

Søk støtte

Elektroniske søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen.

Årlige søknadsfrister er 2. mars kl. 13:00 og 2. oktober kl. 13:00 hvert år. Fristen kan utsettes ved helligdager eller av andre grunner.

 

Hvem kan søke?

Komponister/låtskrivere og bestillere kan søke.

 

Alle komponister/låtskrivere, uavhengig av sjanger, kan søke om støtte. Forutsetningen er at du kan dokumentere at det finnes en bestiller (et konsertsted, en festival, et orkester/ensemble/band, en solist, o.l.) av musikkverket du søker støtte til. Komponist/låtskriver og bestiller kan ikke være nærstående. Komponisten må i hovedsak bo og ha ditt virke i Norge og kunne vise til offentlig fremføring av ett eller flere tidligere verker.

 

Formålet til fondet er å være en ressurs for selvstendige komponister/låtskrivere og bestillere. I de tilfellene hvor bestiller er en større institusjon som mottar statsstøtte, må bestiller bidra til finansieringen. Her kan Komponistfondets styre stille konkrete krav til bestillerens finansieringsgrad av musikkverket i et eventuelt vedtak om støtte. Om bestiller ikke bekrefter at de vil bidra med slik finansiering, bortfaller også Komponistfondets støtte.

 

Er du i tvil om din oppdragsgiver kvalifiserer som bestiller, kan du ta kontakt med oss.

 

Hva går støtten til?

Støtten går til komponisthonorar for bestillingsverk til offentlige konserter, forestillinger, fremvisninger og tilsvarende. Vær oppmerksom på at det ikke gis støtte til verk som allerede er skrevet/levert. Det gis heller ikke støtte til produksjonskostnader og honorarer i forbindelse med innspilling eller fremføring av verket.


Hvor stort beløp kan jeg søke?

Fondet retter seg etter veiledende satser for komponisthonorar og oppfordrer søkerne til å utforme søknaden etter disse satsene. En eventuell tildeling fra fondet betales direkte til komponisten/låtskriveren.

 

Hva må være med i søknaden?

I søknaden må du ha en intensjonsavtale mellom komponist/låtskriver og bestiller, samt informasjon om hvor og når verket skal fremføres. Videre må du legge ved prosjektbeskrivelse, CV som inkluderer verksliste og dokumentasjon på tidligere produksjoner, samt totalbudsjett for prosjektet om søknadssummen er på mer enn 200 000 kroner.

 

Sjekkliste for søknad
 • intensjonsavtale mellom komponist/låtskriver og bestiller
 • prosjektbeskrivelse (maks 1 side)
 • CV med verkliste for komponisten/låtskriveren (maks 3 sider)
 • informasjon om utøver/medvirkende
 • dokumentasjon av tidligere produksjon med tre vedlegg
  1. lydopptak
  2. lydopptak
  3. partitur/noter eventuelt lydopptak
 • totalbudsjett som omfatter alle kostnader for prosjektet (om søknadssummen er mer enn 200 000)
 • tekst (om dette er en vesentlig del av verket)

 

Ulevert verk?

Komponister/låtskrivere som står registrert i fondet med uleverte verk vil normalt ikke bli prioritert.