Musikkfondene

Komponistenes vederlagsfond

Hvor lenge er søknadskjemaet tilgjengelig?

Til klokken 13:00 den dagen det er søknadsfrist er søknadsskjemaet tilgjengelig.

 

Når får jeg svar på min søknad?

Du får svar innen 31.3 dersom din søknad er sendt inn til fristen i februar.

Er din søknad sendt inn til fristen i september, får du svar innen 30.10.

 

Vi er flere komponister som skriver musikk sammen, kan vi søke sammen?

Dere kan ikke sende inn en søknad sammen.

Men den enkelte komponist kan selv søke fondet om sin andel av verket. Vi kan motta feks. 3 søknader fra komponister som har til hensikt å samarbeide om ett og samme prosjekt. Der komponister arbeider sammen blir anbefalt sats for honorar delt på antall involverte. Husk at fondet som regel ikke fullfinansierer. En utregning kan se slik ut: 12 låter til plate = 102 000. Tre komponister kan da hver søke om kroner 34 000.

Der flere komponister/låtskrivere/søkere skal samarbeide, ønsker vi en samarbeidsavtale med i søknaden.

 

Når får jeg pengene?

1 til 2 uker etter at vi har mottatt utbetalingsanmodning kan du forvente å ha pengene på konto. Dette forutsetter at skjemaet er fullstendig utfylt, og at tidligere bevilgninger er registrert ferdigstilt og rapportert.

 

Skal jeg rapportere for stipendet?

Ja. Søkere som får støtte må avgi rapport om bruken av beløpet. For at vi skal registrere bevilgningen som rapportert, er det et krav om at følgende dokumentasjon skal oversendes:

  • Fordypningsstipend: Fyldig beskrivelse av prosjektet sammen med dokumentasjon i form av CD, notehefte, partitur eller annet knyttet til prosjektet.
  • Arbeidsstipend: Dokumentasjon på at verket er ferdig komponert. Ferdige skrevne verk skal fortrinnsvis dokumenteres elektronisk. Har du notemateriale elektronisk, kan du sende dette som en pdf-fil. Har du innspilt materiale, kan du sende låter. Er materialet utgitt, kan du sende lenker til wimp/spotify/annet.
  • Utstyrsstipend: Kopi av kvitteringer for innkjøpt utstyr
  • Reisestipend: Kopi av kvitteringer fra reisen
  • Organisasjonsstøtte: Årsmelding og regnskap. I regnskapet skal det fremkomme at det har kommet inn midler fra Komponistenes vederlagsfond, og årsmeldingen skal vise hvordan denne bevilgningen er benyttet.

 

Skatt?

Stipendene er å anse som skattepliktig næringsinntekt. Vi innrapporterer til skatteetaten for det året stipendet blir utbetalt, og i normale tilfeller vil beløpet komme med i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Dersom den ikke kommer med, må du selv føre det opp som næringsinntekt.