Musikkfondene

Komponistenes vederlagsfond

Hvor lenge er søknadskjemaet tilgjengelig?

De elektroniske skjemaene er tilgjengelig frem til klokken 13:00 den dagen det er søknadsfrist.

 

Når får vi svar på vår søknad?

Vi har som målsetning å ha to måneders behandlingstid på søknader til de fond vi administrerer. For søknadsfristen i februar er vår målsetning å sende ut svarbrev innen 31.3. For søknadsfristen i september er vår målsetning å sende ut svarbrev innen 31.10

 

Vi er flere komponister som skriver musikk sammen, kan vi søke sammen?

Samarbeider dere om å skrive et verk/en låt, må den enkelte komponist selv sende inn en egen søknad.

Den enkelte komponist må selv søke fondet om sin andel av verket. Hvis komponister arbeider sammen blir anbefalt sats for honorar delt på antall involverte. Husk at fondet som regel ikke fullfinansierer. En utregning kan se slik ut:
10 låter til plate = 75 000. De tre komponistene kan hver søke om kroner 25 000.

 

Når får jeg pengene?

1 til 2 uker etter at vi har mottatt utbetalingsanmodning/akseptskjema kan du forvente å ha pengene på konto. Dette forutsetter at skjemaet er fullstendig utfylt, og at tidligere bevilgninger er registrert ferdigstilt og rapportert.

Utbetalingsanmodning/akseptskjema ligger vedlagt bevilgningsbrevet. Har du behov for å få oversendt ny utbetalingsanmodning, ta kontakt med administrasjonen per e-post post@musikkfondene.no

 

Skal jeg rapportere for stipendet?

Ja. Søkere som får støtte må avgi rapport om bruken av beløpet før ny støtte kan gis. For at vi skal registrere bevilgningen som rapportert, er det et krav om at følgende dokumentasjon skal oversendes:

  • Fordypningsstipend: Fyldig beskrivelse av prosjektet sammen med dokumentasjon i form av CD, notehefte, partitur eller annet knyttet til prosjektet.
  • Arbeidsstipend: Komponisten må dokumentere at verket er ferdig komponert. Ferdige skrevne verk skal fortrinnsvis dokumenteres elektronisk. Har du notemateriale elektronisk, kan du sende dette som en pdf-fil. Har du innspilt materiale, kan du sende låter. Er materialet utgitt, kan du sende lenker til wimp/spotify/annet.
  • Utstyrsstipend: Send kopier av kvitteringer for det utstyret som er kjøpt.
  • Reisestipend: Send kopier av kvitteringer fra den reisen som er foretatt.
  • Organisasjonsstøtte: Årsmelding og regnskap. I regnskapet skal det fremkomme at det har kommet inn midler fra Komponistenes vederlagsfond, og årsmeldingen skal vise hvordan denne bevilgningen er benyttet.