Musikkfondene

Tekstforfatterfondet

Hvor lenge er søknadskjemaet tilgjengelig?

Til klokken 13:00 den dagen det er søknadsfrist er skjemaet tilgjengelig.

 

Når får vi svar på søknaden?

Er din søknad sendt inn til fristen i april, får du svar innen 31.5.

Er din søknad sendt inn til fristen i november, får du svar innen 31.12.

 

Når får jeg pengene?

1 til 2 uker etter at vi har mottatt utbetalingsanmodning kan du forvente å ha pengene på konto. Dette forutsetter at skjemaet er fullstendig utfylt, og at tidligere bevilgninger er registrert ferdigstilt og rapportert.

 

Skal jeg rapportere for stipendet?

Ja. Søkere som får støtte må avgi rapport om bruken av beløpet. For at vi skal registrere bevilgningen som rapportert, er det et krav om at følgende dokumentasjon skal oversendes:

  • Fordypningsstipend: En skriftlig rapport og med ferdige sangtekster eller lenker til innspilt materiale.
  • Arbeidsstipend: Dokumentasjon på at tekstene er ferdig skrevet. Rapporten må inneholde de ferdige sangtekstene eller lenker til innspilt materiale. Har du tekstene elektronisk, kan du sende dette som en pdf-fil. Har du innspilt materiale, kan du sende låter. Er materialet utgitt, kan du sende lenker til wimp/spotify/annet.
  • Reisestipend: Kopi av kvitteringer fra reisen
  • Spesieltstipend:
    • Send oss sangtekstene eller lenker til innspilt materiale.
    • Organisasjonsstøtte: Offisiell årsmelding og regnskap. I regnskapet skal det fremkomme at det har kommet inn midler fra Tekstforfatterfondet, og årsmeldingen skal vise hvordan denne bevilgningen er benyttet.

 

Skatt?

Stipendene er å anse som skattepliktig næringsinntekt. Vi innrapporterer til skatteetaten for det året  stipendet blir utbetalt, og i normale tilfeller vil beløpet komme med i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Dersom den ikke kommer med, må du selv føre det opp som næringsinntekt.