Du er her: Forside / Komponistenes vederlagsfond

Komponistenes vederlagsfond

 

FONDETS FORMÅL

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats (vedtekter, §1)

 

HVEM KAN SØKE OM HVA?

• Yrkesaktive komponister kan søke komponiststipendier. Komponisten selv må stå som søker. Komponister som ikke er tilsluttet fagorganisasjon, er like søknadsberettiget som medlemmer.

• Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om understøttelse.

• Organisasjoner som arbeider for å skape og formidle nyskrevet musikk kan søke om organisasjonsstøtte.

 
OM SØKNADEN

• Prosjekter og institusjoner som har vesentlige inntekter fra annet hold - både offentlige og private - er ikke berettiget til støtte.

• Fondet gir støtte til komponeringsvirksomhet. Støtte innvilges ikke til innøving, innspilling, fremføringer eller annet som gjelder utøvende virksomhet. Det gis heller ikke støtte til arrangering og stemmeskriving.

• En tildeling vil bli sett i lys av søkerens bevilgninger de siste årene.

For mer informasjon, se søke

 
HVORDAN SØKE?

Fondets søknadsskjema skal benyttes og søknaden må være levert innen fristens utløp.

Skjemaene er tilgjengelig til midnatt den dagen det er søknadsfrist. Det vil si 1. februar klokken 24:00 og 1. september 24:00.

 
VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER

Vedtekter for Komponistenes vederlagsfond

Retningslinjer for Komponistenes vederlagsfond

 
 

Musikkfondene | Grev Wedels plass 1 | 0151 Oslo | Tlf: 23 31 06 10 (mandag - fredag 11-15) |  E-post: post@musikkfondene.no