Du er her: Forside / Komponistenes vederlagsfond

Komponistenes vederlagsfond

 

FONDETS FORMÅL

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats (vedtekter, §1)

 

HVEM KAN SØKE OM HVA?

• Yrkesaktive komponister kan søke komponiststipend . Den enkelte komponist skal selv søke. Komponister som ikke er tilsluttet fagorganisasjon, er like søknadsberettiget som medlemmer. Fondet støtter normalt ikke komponister under kunstnerisk grunnutdanning.

• Organisasjoner som arbeider for å skape og formidle nyskrevet musikk kan søke om organisasjonsstøtte.

• Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om understøttelse.

 

HVORDAN SØKE?

For mer informasjon, se søke

De ordinære søknadsfristene er 1. februar og 1. september hvert år. Fristen kan fremskyves ved helligdager eller av andre grunner.

 
 

Musikkfondene | Universitetsgaten 18 | 0164 Oslo | Tlf: 23 31 06 10 (mandag - fredag 11-15) |  E-post: post@musikkfondene.no