Du er her: Forside / Komponistenes vederlagsfond / Tildelt

KVF V15 Vårens tildelinger

Styret i Komponistenes vederlagsfond har bevilget støtte til 86 stipend for til sammen kroner 3 775 082,-.

Fondet mottok 228 søknader for til sammen nesten 14 millioner kroner.

For denne søknadsrunden har behandlingstiden blitt 10 uker. Dette betyr at vi denne gang har gått to uker over vår målsetning om to måneders behandlingstid. Vi tillater oss legge delvis skyld på påsken som har kommet innimellom her.

Alle bevilgede skal motta e-post med bevilgningsbrev inkludert utbetalingsanmodning og rapportskjema. Dette vil bli sendt til den e-postadresse som er registrert på søker. Vår målsetninger er at alle e-poster skal bli sendt ut innen fredag 10. april. 

 

Følgende organisasjoner/foreninger er bevilget støtte:

Navn   Bevilget 
Avgarde           40 000
Borealis        100 000
Drivhuset        100 000
Josefine visefestival           75 000
Josefine visescene           75 000
NOPA        500 000
Norsk Komponistforening        500 000
Notam        150 000
Ny Musikk        250 000
UNM Norge           50 000

 

Følgende komponister er bevilget stipend:

Etternavn Fornavn Stipend   Bevilget 
Aagaard-Nilsen Torstein Reise       15 000
Aanestad Jarl Reise       10 000
Adriaenssen Johan Arbeid       20 000
Bartlett Shaun Arbeid       35 000
Bech Nils Arbeid       33 750
Berg Rune Utstyr       15 000
Beste Ansgar Reise       11 000
Bjerkestrand Kjetil Arbeid       30 000
Bjørntvedt Kaja Reise         6 000
Blix Øystein Bjørn Arbeid       30 000
Brendeland Reidar Utstyr       15 000
Brække Øyvind Arbeid       25 000
Dahlen Erland Utstyr       25 000
Dæhlin Erik Reise       20 000
Eilertsen Mats Arbeid       35 000
Engebretsen Øyvind Utstyr       15 000
Flater Bettina Arbeid       90 000
Friis Live Foyn Arbeid       25 000
Frøkedal Anne Lise Utstyr       20 000
Furubotn Elin Arbeid       25 000
Fylling Robert Post Arbeid       30 000
Gaathaug Morten Reise       10 000
Giske Bendik Reise       18 000
Grant David Stephen Arbeid       28 000
Grenager Lene Arbeid       41 000
Hartberg Aslak Arbeid       25 000
Hjelmeland Thea Arbeid       30 000
Horntveth Lars Utstyr       15 000
Håland Johnar Arbeid       20 000
Iveland Kari Arbeid       25 000
Jakobsen Siv Kalland Arbeid       15 000
Jardardottir Maria Arbeid       25 000
Johansen Ivar Christian Arbeid       28 000
Joner Sverre Indris Arbeid       35 000
Kaldestad Gyrid Nordal Arbeid       20 000
Karlsen Kjell Mørk Arbeid       35 000
Kjekstad Frode Arbeid       30 000
Krogseth Gisle Arbeid       30 000
Krüger Karoline Arbeid       30 000
Lamark Sigurd Reise       25 000
Langøigjelten Siri Reise       16 100
Lavoll Jørn Utstyr       15 000
Lie Jo Asgeir Arbeid       20 000
Lund Lage Arbeid       25 000
Meyer Gisle Martens Arbeid       30 000
Moe Guro Skumsnes Arbeid       25 000
Myhr Kim Arbeid       35 000
Mæland Øyvind Reise       13 982
Nicolaysen Rune Arbeid       20 000
Norderval Kristin Utstyr       30 000
Ognedal Odd Erik Arbeid       26 250
Ore Cecilie Utstyr       13 500
Pfitzenmaier Eva Arbeid       25 000
Preus Anne Grete Utstyr       20 000
Raknes Eldbjørg Arbeid       25 000
Raknes Thea Glenton  Arbeid       25 000
Ratkje Maja S. K. Utstyr       30 000
Sandtorv Christine Arbeid       35 000
Saroea Fredrik Arbeid       35 000
Schow John Vegard Arbeid       25 000
Seim Gunhild Arbeid       30 000
Sevaldsen Kristin Utstyr       15 000
Skjelbred Bjørn Bolstad Arbeid       30 000
Sligter Jessica Arbeid       25 000
Solberg Mai Elise Arbeid       30 000
Solberg Veslemøy Arbeid       25 000
Solheim Heidi Arbeid       25 000
Thelin Håkon Arbeid       55 000
Tillung Irene Arbeid       30 000
Torvund Øyvind Arbeid       36 500
Unstad Petter W. N. Arbeid       15 000
Valla Per Arbeid       25 000
Vik Tormod Tvete Reise       16 000
Wiik Håvard Arbeid       25 000
Ødegaard Martin Arbeid       32 000
Øgaard Harald Melvær Utstyr       15 000
 
 

Musikkfondene | Universitetsgaten 18 | 0164 Oslo | Tlf: 23 31 06 10 (mandag - fredag 11-15) |  E-post: post@musikkfondene.no