fbpx

Musikkfondene

Det norske komponistfond

Tildelt støtte

Første utbetaling

Komponisthonoraret utbetales direkte fra fondet til komponisten med én halvpart når fondet har mottatt underskrevet akseptskjema. Den resterende halvpart utbetales når verket er ferdigstilt og det foreligger dokumentasjon på ferdigstilt verk.

For beløp mindre enn 20 000 kroner utbetales dette i sin helhet når verket er ferdigskrevet.

Pengene blir overført i løpet av en til to uker etter at vi har mottatt skjema.

 

Vi gjør oppmerksom på at kontoret er feriestengt i juli måned. Alle anmodninger om utbetaling som kommer inn i løpet av ferien, vil bli effektuert i august måned.

Siste utbetaling skjer når verket er ferdig

Når verket er ferdigstilt skal fondet motta bekreftelse på dette:

  • Har du søkt støtte sammen med en samarbeidspartner , skal samarbeidspartner sende fondet rapportskjema og slik bekrefte at denne har mottatt ferdig skrevet verk fra komponisten.
  • Har du søkt støtte uten en samarbeidspartner, skal komponisten dokumentere at verket er ferdig komponert i form av lydfiler, noter eller annet knyttet til prosjektet. Er materialet utgitt, kan du sende lenker til Tidal/Spotify/annet, eller et fysisk eksemplar av utgivelsen.

Når vi har mottatt bekreftelse vil vi utbetale siste halvdel av honoraret direkte til komponisten, og registrere tildelingen som rapportert og fullført.

Vi gjør oppmerksom på at kontoret er feriestengt i juli måned. Alle anmodninger om utbetaling som kommer inn i løpet av ferien, vil bli effektuert i august måned.

Skatt

Utbetalt honorar er å anse som skattepliktig næringsinntekt for komponisten. Vi innrapporterer til Skatteetaten for det året stipendet blir utbetalt, og i normale tilfeller vil beløpet komme med i den forhåndsutfylte skattemeldingen til komponisten. Er ikke beløpet med, må komponisten selv føre dette inn som næringsinntekt.

Se hvem som har fått støtte

Høst 2023   Vår 2023 Høst 2022   Vår 2022   Høst 2021    Vår 2021   Høst 2020   Vår 2020   Høst 2019   Vår 2019   Høst 2018   Vår 2018   Høst 2017   Vår 2017   Høst 2016    Vår 2016   Høst 2015   Vår 2015