fbpx

Musikkfondene

Tekstforfatterfondet

Tildelt støtte

Se hvem som har fått støtte de forskjellige årene her

Utbetaling

For å få utbetalt stipendet må du sende oss utbetalingsanmodningen, og vi utbetaler cirka 1-2 uker etter at vi har mottatt denne.

Vi gjør oppmerksom på at kontoret er feriestengt i juli måned. Alle anmodninger om utbetaling som kommer inn i løpet av ferien, vil bli effektuert i august måned.

Rapportering

Når prosjektet er ferdigstilt skal rapport leveres til post@musikkfondene.no eller Musikkfondene, Universitetsgaten 18, 0164 Oslo.

Arbeidsstipend, fordypningsstipend og spesieltstipend

Tekstforfatteren må dokumentere at tekstene er ferdig skrevet i form av ferdige sangtekster eller annet knyttet til prosjektet. Er materialet utgitt, kan du sende lenker til Tidal/Spotify/annet, eller et fysisk eksemplar av utgivelsen.

Reisestipend

Tekstforfatteren må dokumentere i form av kvitteringer at reisen er gjennomført.

Om rapportplikt
Administrasjonen foretar en formalia- og rimelighetskontroll av rapporten, samt påser at den oppfyller kravene og at midlene er benyttet til det oppgitte formålet. Rapporten kontrolleres mot opplysninger gitt i søknaden.

Skatt

Stipend er å anse som skattepliktig næringsinntekt. Vi innrapporterer til skatteetaten for det året stipendet blir utbetalt, og dette vil normalt komme med i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Dersom det ikke kommer med, må du selv føre det opp som næringsinntekt.

Se hvem som har fått støtte

Vår 2023 Høst 2022  Vår 2022  Høst 2021  Vår 2021  Høst 2020  Vår 2020  Høst 2019  Vår 2019  Høst 2018  Vår 2018  Høst 2017  Vår 2017  Høst 2016  Vår 2016  Vår 2015  Høst 2015