fbpx

Musikkfondene

Tekstforfatterfondet

Søkerveiledning

Søknadsfrister

  • 2. april kl. 13:00
  • 2. november kl. 13:00

Faller fristen på en helge- eller helligdag, utsetter vi fristen til førstkommende virkedag. Fristen kan også utsettes av andre grunner.

Søkeskjema i portalen

Søknad skal leveres gjennom vår søkeportal. Søkeskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfrist.

Hvem kan søke

Aktive tekstforfattere som skriver tekst til musikk kan søke om arbeidsstipend, fordypningsstipend, reisestipend og arbeidsopphold i fondets leilighet i Firenze. Den enkelte tekstforfatter må selv søke.

Andre kan søke om støtte til honorering av tekstforfattere for tekst til musikk i kategorien «Spesielt».

Les om hva du kan søke om støtte til

Arbeidsstipend

Gis som honorar til tekstforfatter for å skrive tekst til musikk.

Styret forholder seg til  veiledende satser for honorar, men det kan ikke forventes at fullt honorar blir innvilget.

Fordypningsstipend

Gis som honorar til sangtekstforfatter for å videreutvikle kunstnerisk virke gjennom egne prosjekter og fordypning rundt disse. Søker må vise til en betydelig produksjon som sangtekstforfatter.

Fordypningsstipendet er på kr 100 000.

Tekstforfattere som tidligere har mottatt fordypningsstipend, kan etter 10 år igjen søke og få bevilget stipend i denne kategorien.

Reisestipend

Gis som støtte til en reise som er relevant for ditt virke som sangtekstforfatter. Søkeren må oppgi konkret formål, reisemål og søknadssum.

Spesielt

Gis som støtte til andre typer av tekstarbeid enn de nevnt ovenfor.

Andre enn tekstforfatteren kan søke om støtte til honorering av tekst til musikk. Eventuell støtte vil bli utbetalt direkte til sangtekstforfatteren.

Tekstforfattere som søker til egne prosjekter, skal søke i kategorien arbeidsstipend.

Arbeidsopphold i Firenze

Fondet eier en leilighet i Firenze som skal benyttes til arbeidsopphold for sangtekstforfattere. Det kan søkes om opphold i en eller to uker.

Søker du til vårens søknadsfrist skal det søkes om opphold i perioden: fra midten av oktober i søknadsåret og frem til midten av april påfølgende år. Ved høstens søknadsfrist kan du søke om opphold i perioden: midten av april til midten av oktober påfølgende år.

Mer om søknaden

Sende inn én eller flere søknader

Du kan søke flere typer av stipend, men kan ikke forvente å få innvilget mer enn ett stipend.

Vedlegg til søknaden

CV: skal være knyttet til din virksomhet som tekstforfatter og med informasjon om tekstrelatert utdanning, tekstproduksjon og annet relatert til deg som tekstforfatter.

Prosjektbeskrivelse: skal inneholde en kort og konsis beskrivelse av prosjektet. For reisestipend ønsker vi en noe utfyllende reisebeskrivelse.

Tidligere tekstproduksjon: legg ved 3-4 eksempler fra tidligere tekstproduksjon (ikke kun titler). Disse må samles i ett dokument, og skal leveres inn som en PDF-fil. Søker du om støtte til å skrive norske tekster, legg ved minst ett norsk teksteksempel. Søker du om støtte til å skrive engelske tekster, legg ved minst ett engelsk teksteksempel.

Intensjonsavtale: skal legges ved i kategorien Spesielt, og der det er andre enn tekstforfatteren selv som søker.

Vi innvilger ikke støtte til

Innspilling, fremføringer eller annet som gjelder utøvende virksomhet.

Reisestøtte til de som er bevilget opphold i fondets leilighet i Firenze.

Debutalbum blir normalt ikke støttet.

Søknader management har sendt inn.

De som har fått stipend eller arbeidsopphold de to siste årene

Endringer etter søknadsfrist

Søknaden skal være levert innen fristen og vi tar ikke imot nye utgaver av vedlegg etter at søknadsfristen er utløpt. Om det likevel tilkommer informasjon av vesentlig betydning for søknaden, kan denne sendes på e-post til post@musikkfondene.no. Administrasjonen vurderer så om dette skal legges til den innsendte søknaden.

Behandlingstid

Vi har maksimalt 8 ukers behandlingstid. For søknader sendt inn til fristen i april får du svar innen 31.5. For søknader sendt inn til fristen i november får du svar innen 31.12.

Trenger du hjelp

kontakt oss på  post@musikkfondene.no eller telefon 23 31 06 10 mellom klokken 09—16.