Musikkfondene

Tekstforfatterfondet

Søk støtte

Hvert år har fondet to søknadsfrister: En på våren og en på høsten:

 

  • 2. april kl. 13:00
  • 2. november kl. 13:00

 

Når fristen faller på en helligdag, utsetter vi fristen til førstkommende hverdag. Fristen kan også utsettes av andre grunner.

Søknaden skal leveres digitalt i fondets søknadsportal, med de vedlegg som til enhver tid er påkrevd.

Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen.

 

Søknaden

I det elektroniske søknadsskjemaet skal du legge ved vedlegg: CV, tidligere tekstproduksjon og prosjektbeskrivelse.

Skriv en kort og konsis prosjektbeskrivelse. For reisestipend ønsker vi en noe utfyllende reisebeskrivelse.

CV Tekstforfatter: Tidligere tekstrelatert utdannelse og tekstproduksjon skal prioriteres i CV-en som vedlegges.

Tidligere tekstproduksjon: I søknaden skal tidligere tekstproduksjon dokumenteres. Legg ved 3-4 eksempler fra tidligere tekstproduksjon (ikke kun titler). Disse må samles i ett dokument, og skal leveres inn som en PDF-fil. Søker du om støtte til å skrive norske tekster, legg ved minst ett norsk tekst eksempel.
Søker du om støtte til å skrive engelske tekster, legg ved minst ett engelsk teksteksempel.

 

Søknader fra Management blir ikke vurdert.

 

Stipend

Den enkelte tekstforfatter skal selv søke fondet, med unntak av i kategorien spesielt. En tildeling vil bli sett i lys av tekstforfatterens bevilgninger de siste årene. Det er mulig å søke flere stipend per søknadsrunde.

 

Arbeidsstipend til skriving av sangtekster

Arbeidsstipend gis til sangtekstforfattere for skriving av konkret angitt prosjekt. Stipendet innvilges ikke til innspillinger, framføringer eller annet som gjelder utøvende virksomhet. Fondet gir normalt ikke støtte til debutalbum.

Styret forholder seg til  veiledende satser for honorar, men gir kun stipend og ikke fullt honorar.

 

Fordypningsstipend

Sangtekstforfatteren som søker må vise til en betydelig produksjon. Fordypningsstipend kan gis for å videreutvikle kunstnerisk virke som sangtekstforfatter gjennom egne prosjekter og fordypning rundt disse.  Stipendet er for tiden på kroner 100.000.

Styret i Tekstforfatterfondet har vedtatt ny bevilgningspraksis når det gjelder Fordypningsstipend (gjeldende fra høsten 2021): Tekstforfattere som tidligere har mottatt Fordypningsstipend, kan etter 10 år igjen søke og få bevilget stipend i denne kategorien.

 

Reisestipend

Søkeren må oppgi konkret formål, reisemål og søknadssum. Tidligere produksjon skal være dokumentert.
Det gis ikke reisestøtte for de som er bevilget opphold i fondets leilighet.

 

Arbeidsopphold i Firenze

Fondet eier en leilighet i Firenze som skal benyttes til arbeidsopphold for sangtekstforfattere. Det kan søkes om opphold i en eller to uker.

 

Søker du til vårens søknadsfrist skal det søkes om opphold i perioden: fra midten av oktober i søknadsåret og frem til midten av april året etter søknadsåret. For høstens søknadsfrister kan du søke om opphold i perioden: midten av april året etter søknadsåret og frem til midten av oktober året etter søknadsåret.

Koronaforbehold: Stipendet utlyses med forbehold om at koronasituasjonen endrer seg, og at norske myndigheter endrer sine reiseråd til Italia.

Spesielt

I kategorien spesielt kan en søke støtte til andre typer av tekstarbeid enn de nevnt ovenfor. Andre enn tekstforfatteren kan søke i denne kategorien spesielt om støtte til honorering av tekst til musikk. Eventuell støtte vil bli utbetalt direkte til sangtekstforfatteren.

Intensjonsavtale mellom søker og tekstforfatter skal legges ved søknaden.

Tekstforfattere som søker til egne prosjekter, skal søke i kategorien arbeidsstipend.

 

Utstyr

Støtteordningen utstyrsstipend er avviklet fra og med høsten 2018.

 

Skjerper inn ettersending av dokumenter

All informasjon og materiale til søknaden skal være levert innen fristen.
Vi ser oss nødt til å skjerpe inn muligheten for innsending av dokumenter etter at søknadsfristen er utløpt. Bakgrunnen for dette er å sikre likebehandling av alle søkere. Vedlegg som er med på å gjøre en søknad fullstendig, altså materiale som skulle vært sendt innen fristen, vil bli avvist. Dette gjelder obligatoriske vedlegg som CV, kunstneriske vedlegg, prosjektbeskrivelse m.m.
Dersom det etter søknadsfristen kommer informasjon som er av betydning for din allerede innsendte søknad, kan du sende inn dette til post@musikkfondene.no

 

Personvernerklæring

Her finner du fondets personvernerklæring