fbpx

Musikkfondene

.Komponistenes vederlagsfond

Tildelt støtte

Se hvem som har fått støtte de forskjellige årene her

Utbetaling

For å få utbetalt stipendet må du sende oss utbetalingsanmodningen, og vi utbetaler cirka 1-2 uker etter at vi har mottatt denne.

 

Vi gjør oppmerksom på at kontoret er feriestengt i juli måned. Alle anmodninger om utbetaling som kommer inn i løpet av ferien, vil bli effektuert i august måned.

Rapportering

Når prosjektet er ferdigstilt skal rapport leveres til post@musikkfondene.no eller Musikkfondene, Universitetsgaten 18, 0164 Oslo.

Arbeidsstipend
Komponisten må dokumentere at verket er ferdig komponert i form av lydfiler, noter eller annet knyttet til prosjektet. Er materialet utgitt, kan du sende lenker til Tidal/Spotify/annet, eller et fysisk eksemplar av utgivelsen.
Det skal gjøres kjent at nyskrevne verk/låter som er knyttet til stipendet er støttet av Komponistenes vederlagsfond.

Fordypningsstipend

Komponisten skal dokumentere fordypningsarbeidet med en fyldig rapport fra prosjektperioden, sammen med materiale i form av lyd, partitur, video eller lignende. Er materialet utgitt, kan du sende lenker til Tidal/Spotify/annet, eller et fysisk eksemplar av utgivelsen.

Det skal gjøres kjent at nyskrevne verk/låter som er knyttet til stipendet er støttet av Komponistenes vederlagsfond.

Reisestipend
Komponisten må dokumentere at reisen er gjennomført i form av kvitteringer.

Utstyrsstipend
Komponisten må dokumentere at utstyret er innkjøpt i form av kvitteringer.

Om rapportplikt
Administrasjonen foretar en formalia- og rimelighetskontroll av rapporten, samt påser at den oppfyller kravene og at midlene er benyttet til det oppgitte formålet. Rapporten kontrolleres mot opplysninger gitt i søknaden.

Skatt

Stipend er å anse som skattepliktig næringsinntekt. Vi innrapporterer til skatteetaten for det året stipendet blir utbetalt, og dette vil normalt komme med i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Dersom det ikke kommer med, må du selv føre det opp som næringsinntekt.

Se hvem som har fått støtte

Høst 2023   Vår 2023  Høst 2022   Vår 2022   Høst 2021   Vår 2021   Høst 2020   Vår 2020   Høst 2019   Vår 2019   Høst 2018   Vår 2018   Høst 2017   Vår 2017  Høst 2016   Vår 2016    Høst 2015   Vår 2015