fbpx

Musikkfondene

.Komponistenes vederlagsfond

Om Komponistenes vederlagsfond

Fondets formål

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats (vedtekter, §1)

Fondet gir støtte til yrkesaktive komponister i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend.

Fondets logo

Synliggjør at du har fått støtte fra fondet. Vis at fondet har bidratt til ditt prosjekt på nettsider og trykksaker. Fondets navnetrekk/logo kan lastes ned her:

Fondets navn med sort font og på hvit bakgrunn: KVF – logo (.png)

Fondets navn for trykksaker: KVF – logo – for trykk (.zip)

Engelsk navn

The Composers’ Remuneration Fund

Vedtekter

Vedtekter kan lastes ned her

Personvernerklæring

Her finner du fondets personvernerklæring

Årsmelding

Årsmeldingen består av styrets årsrapport med regnskap, noter og revisors beretning: