Musikkfondene

Komponistenes vederlagsfond

Fondets formål

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats (vedtekter, §1)

Fondet gir støtte til yrkesaktive komponister i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend.

 

Fondets logo

Fondet skal synliggjøres med logo som bidragsyter på nettsider og trykksaker som gjelder støttede verk. Fondets logo kan lastes ned her:

KVF – logo (.png)

KVF – logo – for trykk (.zip)

 

Engelsk navn

The Composers’ Remuneration Fund

 

Vedtekter

Vedtekter kan lastes ned her

 

Årsmelding

Fondets årsmelding består av styrets årsrapport med regnskap, noter og revisors beretning i PDF:

2021 Årsmelding for Komponistenes vederlagsfond

2020 Årsmelding for Komponistenes vederlagsfond

2019 Årsmelding for Komponistenes vederlagsfond

2018 Årsmelding for Komponistenes vederlagsfond