Musikkfondene

Det norske komponistfond

Kulturdepartementet har oppnevnt følgende personer til styret i Det norske komponistfond for perioden 2018 – 2021:

 

Styremedlemmer

Navn Rolle sted
Kristin Slørdahl (leder) Advokat Oslo
Tone Hulbækmo Komponist Tolga
Natasha Barrett Komponist Hvalstad
Trond Bjerknæs Komponist Jar
Håkon Thelin Komponist Oslo

 

Personlige varamedlemmer

Navn Rolle sted
Hedvig Bengston Jurist Oslo
Therese Aune Komponist Oslo
Ellen Lindquist Komponist Rissa
Jon-Willy Rydningen Komponist Moss
Craig Farr Komponist Nesttun

 

Oppnevning av styret

Styret er oppnevnt av Kulturdepartementet for 4 år om gangen. Det sittende styret sitter frem til og med 2021. Fondet ledes av et styre på fem medlemmer med personlige varamemedlemmer.

 

Styrets retningslinjer

Veiledende retningslinjer for styret i Det norske komponistfond.

 

Habilitetsregler

Styret følger forvaltninglovens regler om habilitet. Styremedlem som er inhabil fratrer under behandling av den aktuelle søknaden. Dersom det foreligger en søknad om bestillingsverk med et styremedlem, kalles det inn vara for hele møtet.