fbpx

Musikkfondene

Det norske komponistfond

Styret i Det norske komponistfond

Kulturdepartementet har oppnevnt følgende personer til styret i Det norske komponistfond for perioden 2022 – 2025:

Styremedlemmer

Navn Rolle Sted
Kristine Madsen (leder) Advokat Oslo
Tove Bøygard Komponist Ål
Jon-Willy Rydningen Komponist Moss
Therese Birkelund Ulvo Komponist Eidsvoll
Asbjørn Schaathun Komponist Oslo

 

Personlige varamedlemmer

Navn Rolle Sted
Mathias Hauglid Stipendiat Tromsø
Christine Hals Komponist Elverum
Bjørn Ole Rasch Komponist Kristiansand
Ellen Lindquist Komponist Rissa
Kim Andre Arnesen Komponist Trondheim

 

Oppnevning av styret

Styret er oppnevnt av Kulturdepartementet for 4 år om gangen. Det sittende styret sitter frem til og med 2025. Fondet ledes av et styre på fem medlemmer med personlige varamemedlemmer.

 

Styrets retningslinjer

Veiledende retningslinjer for styret i Det norske komponistfond (PDF).

 

Habilitetsregler

Styret følger forvaltninglovens regler om habilitet. Styremedlem som er inhabil fratrer under behandling av den aktuelle søknaden. Dersom det foreligger en søknad om bestillingsverk med et styremedlem, kalles det inn vara for hele møtet.