Musikkfondene

Tekstforfatterfondet

Leilighet i Firenze

Fondet eier en leilighet i Firenze som kan benyttes til arbeidsopphold for sangtekstforfattere. Leiligheten disponeres fra lørdag kl. 17 til lørdag kl. 11, i en eller to uker.
Søknadsfrister

 

For søknadsfristen 2. april 2017 kan det søkes om opphold:

14.10.2017 – 14.04.2018

For søknadsfristen 2. november 2017 kan det søkes om opphold:

15.04.2018 – 14.10.2018


Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfrist i søknadsportalen: https://soknad.musikkfondene.no/
Administrasjon av leiligheten koordineres av Musikkfondene. Fra høsten 2012 medfølger det ikke lenger et reisetilskudd som tidligere var en del av en Firenze-bevilgning.

Det vil bli lagt ut bilder av leiligheten innen kort tid.

 

Velkommen til Firenze og et hyggelig opphold i fondets leilighet!