Musikkfondene

Tekstforfatterfondet

Leilighet i Firenze

Fondet eier en leilighet i Firenze som skal benyttes til arbeidsopphold for sangtekstforfattere. Leiligheten disponeres fra lørdag kl. 17 til lørdag kl. 11, i en eller to uker.

 

Opphold og søknadsfrister

Fondet har to søknadsfrister i året, en på våren og en på høsten.

Ønsker du å søke til vårens søknadsfrister skal det søkes om opphold i perioden: fra midten av oktober i søknadsåret og frem til midten av april året etter søknadsåret. For høstens søknadsfrister kan du søke om opphold i perioden: midten av april året etter søknadsåret og frem til midten av oktober året etter søknadsåret.

 

Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfrist i søknadsportalen: https://soknad.musikkfondene.no/

Administrasjon av leiligheten koordineres av Musikkfondene. Fra høsten 2012 medfølger det ikke lenger et reisetilskudd som tidligere var en del av en Firenze-bevilgning.

 

Velkommen til Firenze og et hyggelig opphold i fondets leilighet!