Musikkfondene

Komponistenes vederlagsfond

Styret i Komponistenes vederlagsfond:

 

Navn Rolle oppnevnt av
Kristin Bolstad Styreleder NKF
Elisabeth Vannebo Styremedlem NOPA
Rune Rebne Styremedlem NKF
Geir Holmsen Styremedlem NOPA

 

Varamedlemmer:

 

Navn Rolle oppnevnt av
Karl Seglem Varamedlem NOPA
Charlotte Piene Varamedlem NKF
Hanne Sørvaag Varamedlem NOPA
Sigurd Fischer Olsen Varamedlem NKF

 

NOPA = styremedlem oppnevnt av Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA).

NKF = styremedlem oppnevnt av Norsk komponistforening (NKF).

 

Oppnevning av styremedlemmer

Styret i Norsk Komponistforening (NKF) oppnevner 2 av medlemmene med vararepresentanter blant foreningens medlemmer. Styret i Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) oppnevner 2 av medlemmene med vararepresentanter blant foreningens medlemmer.

Funksjonstiden er 4 år og annethver år er 2 av styremedlemmene på valg.

Styrelederen er en av de 4 styremedlemmene. Vedkommende oppnevnes for 2 år av gangen. Lederfunksjonen skal alternere mellom representanter for NOPA og NKF slik at hver forening har vervet som styreleder for en sammenhengende periode på 2 år. Fondets styre velger selv sin leder.

 

Funksjonstid

KVF 2017 2018 2019 2020
Kristin Bolstad x x
Rune Rebne x x  x  x
Elisabeth Vannebo x x  x  x
Geir Holmsen x x
Karl Seglem x x
Charlotte Piene x x
Sigurd Fischer Olsen x x
Hanne Sørvaag x x