Musikkfondene

Komponistenes vederlagsfond

Styret i Komponistenes vederlagsfond:

 

Navn Rolle
Karl Seglem Styreleder
Elisabeth Vannebo Styremedlem
Rune Rebne Styremedlem
Kristin Bolstad Styremedlem

 

Varamedlemmer:

 

Navn Rolle
Kjetil Bjerkestrand Varamedlem
Charlotte Piene Varamedlem
Benedicte Torget Varamedlem
Sigurd Fischer Olsen Varamedlem

 

 

Oppnevning av styremedlemmer

Styret i Norsk Komponistforening (NKF) oppnevner 2 av medlemmene med vararepresentanter blant foreningens medlemmer. Styret i Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) oppnevner 2 av medlemmene med vararepresentanter blant foreningens medlemmer.

Funksjonstiden er 4 år og annethver år er 2 av styremedlemmene på valg.

Styrelederen er en av de 4 styremedlemmene. Vedkommende oppnevnes for 2 år av gangen. Lederfunksjonen skal alternere mellom representanter for NOPA og NKF slik at hver forening har vervet som styreleder for en sammenhengende periode på 2 år. Fondets styre velger selv sin leder.

 

Funksjonstid

KVF 2019 2020 2021 2022
Karl Seglem x x x x
Rune Rebne x x
Elisabeth Vannebo x x
Kristin Bolstad x x x x
Kjetil Bjerkestrand x x
Charlotte Piene x x
Sigurd Fischer Olsen x x
Benedicte Torget x x