fbpx

Musikkfondene

Det norske komponistfond

Om Det norske komponistfond

Fondets formål

Det norske komponistfond skal bidra økonomisk til at det skapes ny musikk i Norge. Fondet kan støtte musikkskaping uavhengig av sjanger, tradisjon og kulturbakgrunn.

Fondets midler skal brukes til å støtte komponisthonorar til komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

Fondet kan også bevilge støtte til andre tiltak til fremme av ny musikk.

Fondets logo

Det skal gjøres kjent at verket/prosjektet er støttet av Det norske komponistfond. Fondets navnetrekk/logo kan lastes ned her:

Fondets navn med sort font og på hvit bakgrunn: DNKF – logo (.png)

Fondets navn for trykksaker: DNKF – logo – for trykk (.zip)

Engelsk navn

The Norwegian Composers’ fund

Lov om avgift

Det norske komponistfond er opprettet med hjemmel i lov av 9. april 1965, nr. 1, om avgift til Det norske komponistfond

Personvernerklæring

Fondets personvernerklæring

Årsmelding

Årsmeldingen består av styrets årsrapport med regnskap, noter og revisors beretning: