Musikkfondene

Det norske komponistfond

Fondets Formål

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist. Fondet gjør dette primært ved å innvilge søknader om finansiering av bestillingsverk og prosjektverk.

 

Fondets logo

Det skal gjøres kjent at verket/prosjektet er støttet av Det norske komponistfond. Fondets logo kan lastes ned her:

DNKF – logo (.png)

DNKF – logo – for trykk (.zip)

 

Engelsk navn

The Norwegian Composers’ fund

 

Lov om avgift

Det norske komponistfond er opprettet med hjemmel i lov av 9. april 1965, nr. 1, om avgift til Det norske komponistfond

 

Årsmelding

Fondets årsmelding består av styrets årsrapport med regnskap, noter og revisors beretning i PDF:

2021 Årsmelding Det norske komponistfond

2020 Årsmelding Det norske komponistfond

2019 Årsmelding Det norske komponistfond

2018 Årsmelding Det norske komponistfond