Musikkfondene

Tekstforfatterfondet

Styret i Tekstforfatterfondet:

Navn Rolle
Knut Lystad Styreleder
Herborg Kråkevik Styremedlem
Geir Hegerstrøm Styremedlem

 

Varamedlemmer:

Navn Rolle
Jon Niklas Rønning Varamedlem
Jeffrey Wasserman Varamedlem
Lise Knudsen Varamedlem

 

Oppnevning av styremedlemmer

Fondets midler forvaltes av et styre på 3 medlemmer. 2 av medlemmene med vararepresentanter skal oppnevnes av NOPAs generalforsamling for 4 år av gangen. Et medlem med vararepresentant oppnevnes av styret for Norsk Revyforfatterforening med funksjonstid 4 år. Styret velger selv sin leder.

 

Funksjonstid

Fornavn Etternavn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Knut Lystad x x  x  x
Geir Hegerstrøm  x  x x x
Herborg Kråkevik x x x  x
Jeffrey Wasserman  x  x x x
Lise Knudsen x x x  x
Jon Niklas Rønning x x  x  x