fbpx

Musikkfondene

Tekstforfatterfondet

Styret i Tekstforfatterfondet

Følgende styre er oppnevnt for inneværende periode:

Styremedlemmer

Navn Rolle
Knut Lystad Styreleder
Shaun Bartlett Styremedlem
Silje Halstensen Styremedlem

 

Varamedlemmer

Navn
Jon Niklas Rønning
Torgeir Rebolledo Pedersen
Anne Lande

 

Oppnevning av styremedlemmer

Fondets midler forvaltes av et styre på 3 medlemmer. 2 av medlemmene med vararepresentanter skal oppnevnes av NOPAs generalforsamling for 4 år av gangen. Et medlem med vararepresentant oppnevnes av styret for Norsk Revyforfatterforening med funksjonstid 4 år. Styret velger selv sin leder.

 

Habilitetsregler

Styret følger forvaltningslovens regler om habilitet. Styremedlem som er inhabil fratrer under behandling av den aktuelle søknaden.

 

Funksjonstid

NavnOppnevnt fra20192020202120222023202420252026
Knut LystadNrffxxxxxxxx
Shaun BartlettNopaxxxx
Silje HalstensenNopaxxxx
Jon Niklas RønningNrffxxxxxxxx
Torgeir Rebolledo PedersenNopaxxxx
Anne LandeNopaxxxx

Nrff = Norsk revyforfatterforening

Nopa = Norsk forening for komponister og tekstforfattere