Musikkfondene

Tekstforfatterfondet

Styret i Tekstforfatterfondet

Navn Rolle
Knut Lystad Styreleder
Lise Knudsen Styremedlem
Shaun Bartlett Styremedlem

 

Varamedlemmer

Navn
Jon Niklas Rønning
Frida Ånnevik
Torgeir Rebolledo Pedersen

 

Oppnevning av styremedlemmer

Fondets midler forvaltes av et styre på 3 medlemmer. 2 av medlemmene med vararepresentanter skal oppnevnes av NOPAs generalforsamling for 4 år av gangen. Et medlem med vararepresentant oppnevnes av styret for Norsk Revyforfatterforening med funksjonstid 4 år. Styret velger selv sin leder.

 

Habilitetsregler

Styret følger forvaltningslovens regler om habilitet. Styremedlem som er inhabil fratrer under behandling av den aktuelle søknaden.

 

Funksjonstid

NavnOppnevnt fra201920202021202220232024
Knut LystadNrfxxxx
Lise KnudsenNopaxxx
Shaun BartlettNopaxxxx
Frida ÅnnevikNopaxxx
Jon Niklas RønningNrfxxxx
Torgeir Rebolledo PedersenNopaxxxx