Musikkfondene

Tekstforfatterfondet

Styret i Tekstforfatterfondet:

Navn Rolle
Knut Lystad Styreleder
Lise Knudsen Styremedlem
Geir Hegerstrøm Styremedlem

 

Varamedlemmer:

Navn Rolle
Jon Niklas Rønning Varamedlem
Frida Ånnevik Varamedlem
Shaun Bartlett Varamedlem

 

Oppnevning av styremedlemmer

Fondets midler forvaltes av et styre på 3 medlemmer. 2 av medlemmene med vararepresentanter skal oppnevnes av NOPAs generalforsamling for 4 år av gangen. Et medlem med vararepresentant oppnevnes av styret for Norsk Revyforfatterforening med funksjonstid 4 år. Styret velger selv sin leder.

 

Funksjonstid

Fornavn Etternavn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Knut Lystad x x x x
Geir Hegerstrøm x x x x
Lise Knudsen x x x x
Jon Niklas Rønning x x x x
Frida Ånnevik x x  x x
Shaun Bartlett x x x x