Musikkfondene

Det norske komponistfond

Søk støtte

Elektroniske søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen.

Årlige søknadsfrister er 2. mars kl. 13:00 og 2. oktober kl. 13:00 hvert år. Fristen kan utsettes ved helligdager eller av andre grunner.

 

Hvem kan søke?

En bestiller skal søke. Dette kan være:

 • Organisasjoner
 • Fremføringsinstitusjoner
 • Ensembler
 • Prosjektansvarlige
 • Enkeltmusikere. Søker må være yrkesaktiv som konserterende utøver for å komme i betraktning.

 

Eksempel på bestiller:

 • Jazz, rock- eller viseklubb
 • Musikkens Venner
 • Festival
 • Kulturhus
 • Privat arrangør
 • Band/Ensemble
 • Soloartist/solist
 • Tekstforfatter

 

Disse kan ikke søke:

 • Komponister kan ikke søke til seg selv.
 • Tekstforfatter som også er komponist, kan ikke søke til eget verk.
 • Stor, offentlig finansiert institusjon, som f.eks. et festspill, et teater eller operaen. Dette er aktører som vi forventer har økonomi til selv å bekoste bestillingsverk.
 • Et lite ensemble/band kan ikke søke på vegne av en av sine faste, spillende medlemmer.
 • Institusjon/produksjonsselskap/bookingbyrå der komponisten har en nær tilknytning kan ikke søke.

 

Hva kan det søkes om støtte til?

Komponisthonorar av bestillingsverk og prosjektverk til offentlige konserter, forestillinger, visninger eller tilsvarende. For at en komponist skal komme i betraktning ved tildeling av midler:

 • må hun/han offentlig ha vist sin yrkesaktivitet som komponist
 • i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge.

 

Det kan ikke søkes om støtte til:

 • verk som allerede er levert
 • fonograminnspillinger
 • produksjonskostnader, honorarer m.m. i forbindelse med fremføring av verket.


Avtale

Fondet legger vekt på at det er en intensjonsavtale mellom bestiller og komponist.


Bestillingshonorar/søknadsbeløp

Bestillingsverk honoreres normalt etter veiledende satser for komponisthonorar. Bestillingshonorar/søknadsbeløp bør være utregnet i samsvar med NKF og NOPAs veiledning for komponisthonorar. Bevilget beløp er ikke gjenstand for oppjustering etter at styrets beslutning er fattet.

En eventuell tildeling fra fondet vil bli utbetalt direkte til komponisten.

Fremføring

I søknaden må det presiseres hvor og når verket er tenkt fremført.

 

Vedlegg

Det kreves vedlegg til det elektroniske søkeskjemaet. Disse bør gjøres klare som pdf-filer før en fyller inn skjemaet. Vedlegg som skal følge søknaden:

 • Komponistrelatert CV med verksliste (maks 3 sider)
 • Komponistens tidligere produksjon skal dokumenteres med to vedlegg. Ett av disse skal være et lydopptak. Det andre skal være et lydopptak eller partitur/noteverk.
 • Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider)
 • Totalbudsjett for prosjektet (om søkesum er 200 000,- eller mer)
 • Dersom tekst er en vesentlig del av verket (sang, resitasjon etc.), må teksten sendes inn som eget vedlegg.

 

Vedlegg som kan legges ved er:

 • Informasjon om søker/utøver/ensemble/medvirkende (maks 3 sider)

 

Det enkelte vedlegg kan ikke overgå 30MB.

Tekstvedlegg skal leveres i PDF for lesetilgang uavhengig av programvare.

Lydvedlegg skal leveres i mp3-format.

 

Ulevert verk?

Komponister som står registrert i fondet med uleverte verk vil normalt ikke bli prioritert.