fbpx

Musikkfondene

Tekstforfatterfondet

Om Tekstforfatterfondet

Fondets formål

Tekstforfatterfondet er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk (vedtekter, §1)

Fondet gir støtte til aktive tekstforfattere.

Fondets logo

Synliggjør at du har fått støtte fra fondet. Vis at fondet har bidratt til ditt prosjekt på nettsider og trykksaker. Fondets navnetrekk/logo kan lastes ned her:

Engelsk navn

The Lyric Writers Fund

Vedtekter

Vedtektene kan lastes ned her

Personvernerklæring

Her finner du fondets personvernerklæring

Årsmelding

Årsmeldingen består av styrets årsrapport med regnskap, noter og revisors beretning: