Musikkfondene

Komponistenes vederlagsfond

Søknadsfrister

Hvert år har fondet to søknadsfrister. En på våren og en på høsten:

  • 2. februar kl. 13:00
  • 2. september kl. 13:00

Når fristen faller på en helligdag, utsetter vi fristen til førstkommende hverdag. Fristen kan også utsettes av andre grunner.

Styret har gjort noen endringer som fremkommer i blått nedenfor.

 

Søk her

Her finner du fondets SØKEPORTAL.

Søknaden skal leveres digitialt i fondets søknadsportal, med de vedlegg som til enhver tid er påkrevd.

Elektroniske søknadsskjemaer blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen.

 

4 ulike komponiststipend

Yrkesaktive komponister/låtskrivere kan søke om støtte. Den enkelte komponist/låtskriver må selv søke.

Fondet prioriterer komponister som har en høy andel i musikkverkene/låtene.

En tildeling blir sett i lys av søkerens bevilgninger de siste årene.

Du kan søke flere typer av stipend, men vær oppmerksom på at fondet innvilger normalt kun ett stipend per søker.

Vi er flere komponister som skriver musikk sammen, kan vi søke? Se ofte stilte spørsmål

 

Vi har følgende komponiststipend:

 • arbeidsstipend
 • reisestipend
 • utstyrsstipend
 • fordypningsstipend

 

Vi innvilger ikke støtte til:

 • innøving
 • innspilling
 • fremføringer
 • utøvende virksomhet
 • arrangering
 • stemmeskriving
 • Prosjekter som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private – er ikke berettiget til støtte.

 

CV

Oppdatert CV skal være knyttet til din virksomhet som profesjonell komponist, og med:

  • utdanning
  • liste over (utvalgte) verk/låter (oppdatert og med andeler i verket/låtene)
  • utgivelser
  • og annet komponistrelatert

 

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend gis for:

  • komponering av et konkret angitt verk
  • realisering av et prosjekt, som det ikke foreligger bestilling for.

Om prosjektet er i samarbeid med et etablert ensemble, en institusjon eller annen aktør, så legg ved informasjon om tidligere søknader for prosjektet og utfallet av disse.

 

Om vedlegg til søknaden:

  • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av verket/prosjektet som ønskes realisert.
  • Vedlegg søknadsbeløp skal vise hvordan du har regnet ut komponisthonoraret, som bør være utregnet i samsvar med Veiledende satser for komponisthonorar.

Styret ønsker at søkebeløpet er i samsvar med fullstendig honorar for verket/prosjektet som ønskes realisert. Støtte vil likevel normalt være begrenset til halvparten av gjeldende honorar.
Unntaksvis kan styret bevilge fullt honorar, eller mer enn halvparten av gjeldende honorar – men aldri mer enn søkebeløpet. Dette er bakgrunnen for ønsket om at søkebeløpet er i samsvar med fullstendig honorar.

 

Reisestipend

Reisestipend gis til et konkret prosjekt, for eksempel:

  • kurs
  • utdannelse
  • festivaler
  • fremføringer
  • og annet komponistrelatert

 

Om vedlegg til søknaden:

  • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av formålet med reisen.
  • Et enkelt reisebudsjett skal legges ved.

 

Utstyrsstøtte

Utstyrsstøtte gis:

  • til innkjøp av utstyr som direkte knytter seg til komponering. Utstyret kan ikke være kjøpt før søknadsfristen.

 

Om vedlegg til søknaden:

  • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av hvordan det aktuelle utstyret er avgjørende i komposisjonsarbeidet.
  • Et detaljert innkjøpsbudsjett skal legges ved.

 

Fordypningsstipend

Søknadsfrist kun i september.

Fordypningsstipend gir komponister mulighet til kunstnerisk fordypning i ett år. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå.

 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  • En grundig beskrivelse av fordypningsprosjektet som skal gjennomføres.
  • Hvilke komposisjonsrelaterte utfordringer som det skal arbeides med.
  • Målsetting som forklarer hvordan dette prosjektet er avgjørende for søkerens arbeid som komponist.
  • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden.

 

Beløpets størrelse:

De som blir bevilget fordypningsstipend høsten 2022 får i løpet av 2023 utbetalt totalt kroner 290 570,-

  • Stipendet tildeles for det påfølgende kalenderåret, og blir utbetalt i to halvårige rater.
  • Fordypningsstipendet følger størrelsen på Statens arbeidsstipend ved tildelingstidspunktet.
  • En kan ikke kombinere fordypningsstipendet med Statens arbeidsstipend eller høyere utdanning.

 

Skjerper inn ettersending av dokumenter

All informasjon og materiale til søknaden skal være levert innen fristen.

Etter at søknadsfristen er utløpt, tar vi ikke imot nye utgaver av obligatoriske vedlegg som CV, kunstneriske vedlegg, prosjektbeskrivelse m.m. Dette sikrer likebehandling av alle søkere.

Enkelte søkere vil oppleve at det etter søknadsfristen tilkommer informasjon som er av betydning for en allerede innsendt søknad, og da kan dere sende inn dette til post@musikkfondene.no. Administrasjonen vurderer så om dette skal legges til den innsendte søknaden.

 

Understøttelse

Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om understøttelse. Søkerens samlede økonomiske situasjon tas i betraktning. Søknaden kan sendes som brev eller e-post.

 

Søknaden skal inneholde:

 • søkerens navn
 • adresse: gateadresse, postadresse
 • telefonnummer
 • søkerens skattemelding
 • navn på komponist må oppgis

 

E-postadresse: post@musikkfondene.no

Postadresse: Komponistenes vederlagsfond, Universitetsgaten 18, 0164 Oslo

 

Organisasjonsstøtte

Søknadsfrist kun i februar hvert år.

Tilskudd til organisasjoner og foreninger som har til hovedformål å fremme skaping av ny norsk musikk, uansett genre.

Fondet støtter ikke:

 • organisasjoner som primært driver med konsertvirksomhet
 • ensembler
 • institusjoner som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private

 

Om vedlegg til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelsen skal vise hvordan en eventuell bevilgning vil komme norske komponister til gode, utover konsertvirksomhet.
 • Budsjett skal legges ved.

 

Personvernerklæring

Her finner du fondets personvernerklæring