fbpx

Musikkfondene

Komponisthonorar tildelt fra Det norske komponistfond

01 / 12 / 2023

Gratulerer til alle som er tildelt komponisthonorar fra Det norske komponistfond.

Se hvem som er tildelt støtte her.

Også til høstens søknadsfrist har fondet mottatt betydelig flere søknader enn tidligere år. De senere år har fondet mottatt cirka 150 søknader per tildelingsmøte. I 2023 har fondet kjørt en informasjonskampanje i sosiale medier for å få flere søknader, hovedsakelig rettet mot populærmusikkfeltet. Dette resulterte i at vi mottok over 500 søknader i vår og 450 nå på høsten. Vi er svært glade for denne utviklingen i søknadsmassen.

Styret har vurdert samtlige søknader på grunnlag av beskrivelsene av det planlagte arbeidet og innsendte vedlegg