fbpx

Musikkfondene

Koronasituasjonen og Musikkfondene

16 / 03 / 2020

Utbetalinger

Vi gjør vårt for å sikre at utbetalinger går som normalt.

Fortsatt beregner vi cirka 10 dager fra vi har mottatt utbetalingsdokument til pengene blir overført komponist/tekstforfatter.

 

Utbetalingsdokument:

For bevilgninger fra Det norske komponistfond er både akseptskjema og rapportskjema et dokument som gir utbetaling. Første halvdel utbetales til komponisten når vi har mottatt akseptskjema, og siste halvdel når vi mottar rapportskjema.

 

For bevilgninger fra Komponstenes vederlagsfond og Tekstforfatterfondet er utbetalingsanmodningen det dokumentet vi må motta for å utbetale stipendet.

 

Søknader og behandling

Styret leser søknader som normalt, og vi er innstilt på å gjennomføre tildelingsmøtene digitalt. Derfor håper vi fortsatt at vi klarer å overholde vår svarfrist på to måneder.

 

Stopp av utsending av nøkler til leiligheten i Firenze

Vi sender ikke lenger ut nøkler til de som er tildelt opphold i Tekstforfatterfondets leilighet i Firenze.

Så langt som mulig skal vi få gitt de tekstforfattere som ikke får reist, et nytt opphold. Men vi må få også få lov å se dette i sammenheng med hele denne situasjonens omfang. Per i dag vet vi ikke hvor stort omfang dette vil få.

En hilsen

Ta ekstra godt vare på hverandre i denne situasjonen vi nå alle er i.

Alt godt fra oss i Musikkfondene