fbpx

Musikkfondene

Nye regler for personvern

29 / 05 / 2018

Mange virksomheter jobber nå med å få på plass nødvendige prosesser og rutiner innen den nye personvernforordningen, GDPR, som trer i kraft i hele EU-området 25. mai 2018.

Som EØS-land er Norge forpliktet til å innføre det samme regelverket, og regjeringen sendte nylig en ny personvernlov til behandling i Stortinget. Det er forventet at 1. juli 2018 vil vi få en ny norsk personopplysningslov.

 

Musikkfondene og stiftelsene Det norske komponistfond, Komponistenes vederlagsfond og Tekstforfatterfondet samler inn og behandler ulike personopplysninger om blant annet sine søkere, styremedlemmer og andre samarbeidspartnere. Vi i Musikkfondene tar personvernet på alvor og vil sørge for at kravene etter det nye regelverket etterleves.

 

Har du spørsmål kan du kontakte administrativ leder Therese Rørvik, e-post post@musikkfondene.no eller på telefon 23 31 06 10.