fbpx

Musikkfondene

Start i god tid før søknadsfristen

10 / 09 / 2020

Vi oppfordrer dere alle til å starte i god tid før fristen.

Logg dere gjerne inn i søkeportalen, og se nærmere på søknadsskjemaet før dere klargjør informasjon og vedlegg.

Det er ikke mulig å mellomlagre en søknad. Men det er mulig å endre på allerede innsendte søknader helt frem til søknadsfristen.

For å endre en allerede innsendt søknad:

  • Logg inn i søkeportalen
  • Gå til "mine søknader", og velg søknaden du vil endre
  • Klikke på "gjenåpne søknad"
  • Gjør endringer
  • husk å trykke SEND INN.

Ta kontakt med oss i administrasjonen om du har noen spørsmål.

Telefon 23 31 06 10 (mandag til fredag 9-16)