fbpx

Musikkfondene

Det norske komponistfond bevilgninger våren 2022

04 / 05 / 2022

Styret i Det norske komponistfond har behandlet søknader innkommet til fondets høstfrist i mars.

Her er listen over tildelinger.

Alle svarbrev er sendt ut, og til den e-postadressen som er registrert på søker.