fbpx

Musikkfondene

Tildelte fra Det norske komponistfond våren 2023

31 / 05 / 2023

Gratulerer til alle som er tildelt komponisthonorar fra Det norske komponistfond.

Se hvem som er tildelt støtte her.

De senere år har fondet mottatt cirka 150 søknader per tildelingsmøte. I år har fondet kjørt en informasjonskampanje i sosiale medier for å få flere søknader, hovedsakelig rettet mot populærmusikkfeltet. Dette resulterte i at vi mottok over 500 søknader i vår. Vi er svært glade for denne utviklingen i søknadsmassen.

Styret har vurdert samtlige søknader på grunnlag av beskrivelsene av det planlagte arbeidet og innsendte vedlegg.