fbpx

Musikkfondene

Utbetalingsanmodninger frist 17.12.2021

16 / 12 / 2021

Akseptskjema/Utbetalingsanmodninger må være oss i hende innen 17.12.2021, for å bli utbetalt før jul.

Dette forutsetterr at tidligere rapporter er innlevert til fondet.