fbpx

Musikkfondene

Velkommen til nye styremedlemmer

05 / 01 / 2021

Vi ønsker velkommen til nye styremedlemmer i Komponistenes vederlagsfond og Tekstforfatterfondet.

Shaun Bartlett trer inn i Tekstforfatterfondet. I Komponistenes vederlagsfond er Benedicte Elisabeth Torget og David Bratlie valgt inn som nye styremedlemmer. Vi ønsker hjertelig velkommen inn i Musikkfondene sitt arbeid.

Styret i Tekstforfatterfondet

Styret i Komponistenes vederlagsfond